Kunder och referenser


Kunder och referenser

Vår kundkrets består huvudsakligen av slutanvändare inom pappers-, massa-, energi- och processindustrin samt maskintillverkare och projekteringsbyråer. Vår kundkrets består av såväl finländska små och medelstora företag som internationellt verksamma storföretag.

 

Våra senaste leveranser:

4 st Svartlut värmeväxlare BEM800

Kondensor BEU500

Svartlut värmeväxlare NEN800

Fjärrvärme värmeväxlare NFN400

3 st Ljuddämpare

130 st storage tank beslag

Matarvatten rörledningar 32 bar

Rörbatteri BEU500, byte

Kondensor NEN356

Ytkärl PED

Installation av rörledningar för terpentin

Reparationer av matningsvattenbehållare 2 st.

Behållare 3 st. och installationer av ång- och kondensvattenrör

Droppavskiljare PED

Rekondensor för terpentin BEM764

Terpentinkondensor NEN700 + installation

BEU400 ram, byte + installation

Rörbatteri BEU200

Kettle ram BEU900, byte

Lättvitlutskylare NFN700

Vi ger gärna mer information om ovan nämnda och andra referenser!

I personalens meritförteckningar finns också ett flertal liknande leveranser.